سنگ های تزئینی و دکوراسیونی سایلستون | انتخاب رنگ ها و طرح ها

سنگ های دکوراسیون سایلستون در بیش از 90 رنگ به منظور حصول اطمینان از رنگ مناسب برای تمام طرح ها و پروژه ها در دسترس است. سه بافت موجود، براق، مخملی و آتشفشانی، با امکان انتخاب رنگ ، سبک و بافت، بدون محدودیت قابل استفاده می باشد.

 
1. انتخاب رنگ
2. سبک
3. بافت