کرم و بژ

کرم و بژ

1. انتخاب رنگ
2. سبک
3. بافت
 • استلار کرم Stellar-Cream

 • بامبو Bamboo

  قالب جانبو

  Jumbo format

  فینیش براق

  Polished finish

 • پولسار Pulsar