خاکستری روشن و سفید

خاکستری روشن و سفید

1. انتخاب رنگ
2. سبک
3. بافت
 • آرکتیک Arctic

  قالب جانبو

  Jumbo format

  فینیش براق

  Polished finish

 • آریل – Ariel

  قالب جانبو

  Jumbo format

  فینیش براق

  Polished finish

 • آیکونیک وایت Iconic-White

  فینیش مخمل نما

  Suede finish

  فینیش براق

  Polished finish

  قالب استاندارد

  Standard format

  قالب جامبو

  Jumbo format