بافت ها

سطوح و صفحات سنگ های سایلستون در سه نوع بافت، براق، مخملی و آتشفشانی، برای تکمیل هر طرح زیبایی ارائه شده است.

 

براق، یکی از فینیش های کلاسیک سایلستون است با خواص تشدید رنگ، وضوح و درخشش سطح.مخملی، یک بافت مات با یک سطح نرم منحصر به فرد است که رنگ منسجم و با کیفیت را ارائه می دهد.آتشفشانی، این بافت دارای ظاهر صاف و سطح ناهنجار و واضحی است.